Järva Bredband

Järva Bredbands nät är överlåtet till Järfälla Online AB


Aktuell Drift

För närvarande har vi inga kända driftsstörningar

Jan-Olof Dahl

+46 733 43 40 03